:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • เปิดปฐมการฝึกภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
:: ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร
 
   
:: ข้อมูล
 
 • ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
  อาจารย์ปรเมษฐ์ คำจร
  อาจารย์วรพันธุ์ อิ่มอ่ำ
 
:: ติดต่อสอบถาม
 • กองการเตรียมพล
  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
  0-2222-2569
 • กองการศึกษา โรงเรียนรักษาดินแดน
  0-2276-2144
:: ลิงก์
งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน